Pages Navigation Menu

Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Prosjektet CoastTour avsluttes 1.11.2014

Posted on 27 okt, 2014 | 0 comments

Prosjektet CoastTour, om samarbeid i kystturismen har pågått i litt over tre år og avsluttes 1. november 2014. Prosjektteamet vil takke...

Read More

Forskningsglimt fra kystturismen

Posted on 27 okt, 2014 | 0 comments

CoastTour har laget en populærvitenskapelig beskrivelse av studiene som er gjort i prosjektet. Den er utgitt i serien Forskningsglimt ved...

Read More

Kråkeboller som matsuvenir

Posted on 5 sep, 2013 | 0 comments

Trude Borch, forsker på CoastTour er også involvert i et prosjekt om matsuvenirer. Også suvenirer fra sjømat er aktuelt, se oppslag her:...

Read More

Turistfrieri med fiskeri – Nettoppslag i Framtid i Nord

Posted on 21 jan, 2013 | 0 comments

Nå skal turistaktørene slå seg sammen med matprodusentene. – Det er gledelig at produsentene og turistaktørene nå står sammen. Jeg er...

Read More

Sjøfisketurisme – oppslag i VG

Posted on 7 jan, 2013 | 0 comments

En reportasje om sjøfisketurisme i Norge i VG Nett 30.12.2011 har referanse til prosjektet CoastTour. Les reportasjon her:...

Read More